gözleg önümleri

“Mirum est notare quam littera gIt” -iň ýerleşişine seredeniňde, okyjynyň sahypanyň okalýan mazmuny bilen ünsüni özüne çekjekdigi köpden bäri dowam edip gelýän hakykat.

hyzmatlarymyz

Önümiň hili durnukly we öndürijiligi ygtybarly

Iň köp satyjylar

Önümiň hili durnukly we öndürijiligi ygtybarly

has giňişleýin gör

Biz hakda

Önümiň hili durnukly we öndürijiligi ygtybarly

  • About Us

“Chang Lan” berkitme önümçilik kärhanasy, LTD (mundan beýläk “Chang Lan” diýlip atlandyrylýar), köp ýyllyk ösüşden soň, 2011-nji ýylda esaslandyryldy, ozal “Chang He fastener” zawody diýlip atlandyrylýar, bu kompaniýa has uly “yongnian” berkidiji önümçilik kärhanalarydyr. standart bölekler üçin iň uly paýlaýyş merkezinde - hebeý welaýaty YongNian, 6000 inedördül metrden gowrak meýdany, 107 milli awtoulag ýoluna we Pekin-Guanç Guangzhouou demir ýoluna ýakyn, transport amatly, Ajaýyp ýer.

köpräk oka